KALİTE POLİTİKASI

 • WORLD MEDICINE olarak Türkiye ve faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yasal şartların yanı sıra ulusal ve uluslararası güncel kalite sistemleri çerçevesinde, sürdürülebilir kalite hedefiyle sektöründeki yenilikleri izleyerek hatasız, etkin ve güvenilir ürünler geliştirir ve üretiriz.
 • WORLD MEDICINE ’ın her bir çalışanı ürün kalitesi ile hasta ve tüketici güvenliğini ve memnuniyetini garanti altına almaktan sorumlu olduğunu bilir ve bu amaçlar çerçevesinde çalışmalarını şirket stratejilerine ve kuruluş bağlamına uygun olarak sürdürür.
 • Kaliteye bağlılığımızın bir parçası olarak GMP belgelerimizin yanı sıra ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine sahibiz. Malzeme tedariğinden ürün geliştirilmesine, üretimden dağıtım ve pazarlama aşamalarına kadar olan süreçlerin tamamını bu anlayışla sürdürürüz.
 • WORLD MEDICINE Kalite Yönetim Sistemleri performanslarının iç ve dış denetimlerle izlenmesini sağlar ve düzenli olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirilmesini hedefleriz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • WORLD MEDICINE olarak Bilgi Güvenliği ile ilgili temel hedeflerimiz;
 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamaktır.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uygun çalışırız.
 • İş sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak için çalışırız.
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştiririz.
 • Kurumumuzun itibarını geliştirmenin yanı sıra çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizi korumayı hedefleriz.

ÇEVRE POLİTİKASI

 • Çevre Yönetim Sistemi içerisinde, çevre kalitesinin sağlanması ve sürdürülmesi WORLD MEDICINE çalışanları olarak hepimizin temel görevidir.
 • WORLD MEDICINE olarak üzerimize düşen yasal sorumluluklarımızı ve müşteri isteklerini yerine getirmenin yanı sıra, faaliyet alanlarımızın planlanması ve uygulanmasında çevreye uyumlu sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamayı hedefleriz.
 • Atıkları azaltmayı, mevcut atıkların çevreye zararını en aza indirmeyi, geri kazanımı olmayan tüm atıklarımızı güvenli bertaraf ettirmeyi, çalışanlarımıza Çevre Yönetim Sistemi ve çevre bilinci konusunda eğitimler vermeyi, doğal kaynak kullanımını azaltmayı, verimli kullanmayı ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmeyi, çevre kirliliğini azaltmak için gerekli her türlü düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmayı ve çevreye uyumlu ürünler kullanmanın yanı sıra tedarikçilerimizi belirlerken de bu kriteri göz önünde bulundurmayı beyan ve taahhüt ederiz.