World Medicine Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2015 yılında, AR-GE Merkezi Belgesi almaya hak kazanmıştır. WMARGE Merkezi bünyesinde aşağıdaki fonksiyonel alanlarda aktif çalışmalar yürütülmektedir:

Ulusal teşvik programları (TÜBİTAK-TEYDEB) çalışmaları

Terapötik grupları Antineoplastikler ve İmmünomodülatör ajanlar, Sindirim Sistemi ve Metabolizma, Demir Şelatörü Ajanlar ve Kortikosteroidler (Glukokortikoidler) olmak üzere, toplamda 7 adet Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri tamamlanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SANTEZ kapsamında;

  • Astım ve KOAH tedavisi amaçlı 3 adet kuru toz inhaler (DPI) ve 4 adet ölçülü doz aerosol inhaler (MDI) olmak üzere toplam 7 adet proje tamamlanmıştır.
  • Liyofilize alanında ise Pnömoni, Pelvik inflamatuar ve Gastrit ülser tedavileri amaçlı 3 adet SANTEZ projesi tamamlanmıştır.

 

Ödüllerimiz

WMARGE Merkemizimiz 2015 Yılında düzenlenmiş olan “4. Türk Patent Ödülleri” gecesinde, World Medicine adına yapılan 3000’e yakın marka başvurusu ve birçok patent başvurusu ile “En Fazla Uluslararası Marka Başvurusu Yapan Firma” ödülünü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştır.

Türkiye'deki şirketlerin Ar-Ge araştırmaları konusunda referans kaynağı olan ve her sene Turkishtime dergisi tarafından gerçekleştirilen AR-GE 250 araştırmasının 2022 yılı verilerine göre; 

  • Ar-Ge harcamasına en çok kaynak ayıran tüm şirketler arasında 88. sırada yer alırken ilaç firmaları arasında ise 8. sırada yer almıştır.
  • Ar-Ge Merkezinde Yürütülen Proje Sayısına Göre: İlaç firmaları arasında 1. sırada ve Türkiye’de tüm sektörler arasında 2. sırada yer almaktadır.
  • Ar-Ge Merkezinde Çalışan Lisans Ve Lisansüstü Personel Sayısına Göre: İlaç firmaları arasında 3.sırada; Türkiye’de tüm sektörler arasında 32. sıradadır.
  • Ar-Ge Merkezinde Çalışan Kadın Personel Sayısına Göre: İlaç firmaları arasında 4. sırada; Türkiye’de tüm sektörler arasında 30. sırada bulunmaktadır.
  • Ar-Ge Merkezinde Alınan Patent Sayısına Göre: İlaç firmaları arasında 12. sırada; Türkiye’de tüm sektörler arasında 44. sırada; yer almaktadır.
  • OSBUK 2020 "OSB'NİN YILDIZLARI"  araştırmasında OSB’ler içinde en fazla patent sahibi 9. Şirket
  • Ve yine OSB’ler içinde en fazla ARGE harcaması yapan 10. şirket konumundadır. 

WMARGE

Katı

Yarı katı

Likit

Steril

Oral ve Nazal inhalasyon

dozaj formlarındadır.

 

 

WMARGE Merkezi çatısı altında çalışan personelimizin bilimsel branşlara göre eğitim dağılımı şu şekildedir;

Ulusal/Uluslarası Bilimsel Yayın ve Poster sunumu çalışmaları

WM ARGE Merkezi bünyesinde Farmasötik Teknoloji alanında ulusal ve uluslararası 16 adet bilimsel makale ve 7 adet poster sunumu gerçekleştirilmiştir

YAYINLAR

WMARGE Merkezi bünyesinde yer alan bölümlerimiz

Bilimsel Bölüm

Bilimsel Bölüm’de amacımız, organizasyonun bilim programını oluşturmak ve geliştirmektir. İlgili işbirliklerinin sürdürülebilir olmasını sağlamak ve çalışma ağımız için araştırma ve bilgiye dayalı kaynaklar geliştirmektir. Detay için tıklayınız

Analitik Geliştirme

Analitik Geliştirme bölümümüz yüksek teknolojili cihazlara sahip laboratuvarlardan oluşmaktadır.

Analitik Geliştirme Laboratuvarlarımızda; Yaş Kimya, Fiziksel/Kimyasal Analiz Laboratuvarı, Enstrümantal Analiz Laboratuvarı, Gaz Kromatografisi (GC) ve Kütle Spektrometresi (MS) Analiz Laboratuvarı bulunmaktadır. Detay için tıklayınız

Ürün Geliştirme ve Teknoloji Transferi

World Medicine AR-GE merkezimize bağlı birimlerden Ürün Geliştirme bölümü inovatif bakış açısıyla kurulmuş, AR-GE merkezimize bağlı üretken, çevik, yenilikçi çalışanlarımızla ülkemize teknolojik ve bilimsel katkılarda bulunacak geniş ürün portföyüyle yenilikçi ürünler proseslerini dizayn etmektedir. Detay için tıklayınız

Teknoloji Transferi bölümü, World Medicine bünyesinde geliştirilen ürünlerin, stratejik pazarlama planı ile World Medicine İstanbul Tesisinden Çerkezköy, Cezayir ve Romanya gibi ülkelerde bulunan üretim tesislerine ve aynı zamanda yurt dışı iştiraklerine transferlerini başarı ile gerçekleştirmektedir. Detay için tıklayınız

CTD ve Teknik Dökümantasyon

CTD ve Teknik Dökümantasyon bölümümüzün görevleri arasında ruhsat dosyalarının kalite modüllerinin CTD formatına uygun olarak hazırlanması ve kontrollerinin yapılması, Bakanlık analiz numuneleri ve dökümanlarının kontrolü ve hazırlanması, takip edilmesi, Bakanlığa iletilmek üzere CTD ve Teknik dökümantasyon bölümüne iletilen tüm dökümanların kontrol edilmesi, Otoritelerden gelen bakanlık sorularının cevaplarının kontrol edilip takip sürecinin yürütülmesi, (yurtiçi ve yurtdışı olarak) Güncel varyasyon kılavuzlarına göre teknik varyasyon dökümanlarının hazırlanması ve kontrolü gibi işlemler yer almaktadır.

Patent

Patent bölümü; konusunda uzman, deneyimli patent vekilleri ile patent araştırma ve değerlendirme süreçlerini, ulusal ve uluslararası patent başvuru süreçlerini ve bu haklara ilişkin hukuki süreçleri başarılı bir şekilde yürüterek fikri mülkiyet haklarının korunmasını sağlamaktadır. 

Klinik Araştırmalar

WMARGE Klinik Araştırmalar, insan sağlığının ve yaşam kalitesinin arttırılmasına daha ekonomik alternatifleri oluşturan, WMARGE de geliştirilen jenerik ürünlerin eşdeğerlikleri için klinik çalışmalar operasyonlarını uluslararası ve ulusal yasal düzenlemelere, yönetmeliklere ve etik kurallara uygun olarak en yüksek standartta başarılarıyla yürütmektedir.

Proje Operasyonları

Proje Operasyonları bölümü, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesini sağlama üzere çalışmalar yürütür.

Her bir proje belirli özgün hedef ve amacına ulaşmak, faydalı bir ürüne dönüşmek ve katma değer sağlamak üzere tüm aşamalarında takip edilir.

Projelerin belirlenmesinden, uygulamasına ve aksayan yönlerinin giderilmesine kadar olan sürecin etkin yönetilmesi ve bu sayede projelerden hedeflenen ürünlerin en kısa sürede halkın kullanımı için pazara ürün verilmesi amaçlanır.

Bölümdeki Faaliyetler arasında:

• Sanayi Bakanlığı mevzuatına uygun projelerin yürütülmesini kontrol etmek ve WMARGE MERKEZİ’nin Sanayi Bakanlığı gerekliliklere uygun işlev yapmasını sağlamak

• Farklı üretim hatlarındaki Projelerin terminlere uyumunu sağlamak/izlemek raporlamak

• ARGE süreci tamamlanmış projelerin ruhsat başvurusu için gerekli süreçlerin kontrolünü yaparak tamamlanmasını sağlamak.