World Medicine, özellikle son yıllarda gösterdiği performans sayesinde Türkiye pazarında da yüksek kaliteli ürünler üreterek en hızlı büyüyen ilaç şirketi konumundadır.

Dünyanın her yerinde, ulaşılabilen her coğrafyada insanları iyileştirme felsefesi üzerine kurulu iş stratejisiyle 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren World Medicine, Avrupa, Uzak Doğu, Ortadoğu, Güney Amerika, Balkanlar ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda varlığını sürdürmektedir.

World Medicine'ın stratejik iş birliği olarak sunduğu iş modelleri:

  • Distribütörlük hakları 
  • Mevcut olmadığımız ülkelere dış lisans devri,
  • Portfolyomuzu tamamlayan niş ürünlerin lisansını edinme,
  • Fason üretim anlaşmaları,
  • Koşulların uygun olduğu ülkelerde ortaklı girişimler,
  • Teknoloji ve araştırma lisanslarımızın devri,
  • Ortak yatırımlar için ortaklı iş birlikleri;
  • Uluslararası iş birlikleri,

şirketlerin devralınması şeklindedir.

Bizimle iş birliği yapmak ister misiniz?

World Medicine olarak dünya çapında büyüme hedeflerimize paralel olarak, yeni hedef pazarlara açılma stratejisi geliştirmekte ve mevcut olduğumuz pazarlarda daha güçlü hale gelmek için farklı iş modellerini değerlendirmekteyiz.