Yan Etki Bildirimi

Sağlık çalışanlarından ve tüketicilerden / hastalardan, şirketimizin tıbbi ürünleri ile ilgili olarak her türlü istenmeyen etki hakkında bizi bilgilendirmelerini rica ederiz:

Yan etkiler

  • Tıbbi hatalar/tıbbi ürünler ile ilgili hatalar
  • Onaylanmamış ve çalışılmamış endikasyonlar için tıbbi ürünlerin kullanımı (endikasyon dışı kullanım)
  • Akut ve kronik zehirlenme
  • Tıbbi ürünlerin kullanımı ile oluşan ölüm vakaları
  • Tıbbi ürünlerin kötüye kullanımı
  • Tıbbi ürünlerin tıbbi ürünler, kimyasal maddeler, yiyeceklerle etkileşimiyle oluşan istenmeyen etkiler
  • Tıbbi ürünlerin etkisizlik durumları

Ayrıca, acil durumlarda 0212 474 70 50 (Dahili: 1297) veya 0530 157 08 04 numaralı telefondan, istenmeyen etki bildirmek amacıyla, World Medicine İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Farmakovijilans Bölümü’ne ulaşabilirsiniz.

Sağlık çalışanları için

Yan etkiyi gözlemleyen sağlık çalışanları ile ilgili bilgi
Hasta hakkında bilgi
Hastanın cinsiyeti
Hastanın doğum tarihi
Hastanın laboratuvar bulguları (mevcutsa)
Şüphelenilen tıbbi ürün (ilaç) için bilgi
İlaca başlama tarihi (Hastanın ilaca başladığı tarihi belirtiniz.)
İlacı bırakma tarihi (İlaca devam ediliyorsa, bu alanı doldurmayınız)
Yan etki veya etki azlığının tanımlanması
Yan etkinin başlama tarihi
Yan etkinin sonlandığı tarih
Sorular

1) Yan etki, ilacı kullanmaya başladıktan sonra mı meydana geldi?*

Kaç gün sonra meydana geldi?*

2) Yan etki gözlemlendikten sonra ne yaptınız?*

3) İlacı kullanmayı bıraktıktan sonra /ilacın dozunu düşürdükten sonra yan etkide azalma oldu mu?*

4) Yan etki sonucunda hangi tedavi uygulanması gerekti? *

5) Hasta geçmişte aynı farmakolojik gruptaki diğer ilaçlara karşı benzer bir reaksiyon gösterdi mi? *

6) İlacın tekrar uygulanması ile yan etki tekrar gözlemlendi mi? *

7) Yan etkinin meydana gelmesi için başka neden var mı? *

8) Yan etki nasıl sonuçlanmıştır *

Hastalar için

Hasta hakkında bilgi
Hastanın cinsiyeti
Hastanın doğum tarihi
Şüphelenilen tıbbi ürün (ilaç) için bilgi
İlaca başlama tarihi (Hastanın ilaca başladığı tarihi belirtiniz.)
İlacı bırakma tarihi (İlaca devam ediliyorsa, bu alanı doldurmayınız)
Yan etki veya etki azlığının tanımlanması
Yan etkinin başlama tarihi
Yan etkinin sonlandığı tarih
Sorular

1) Yan etki, ilacı kullanmaya başladıktan sonra mı meydana geldi?*

Kaç gün sonra meydana geldi?*

2) Yan etki gözlemlendikten sonra ne yaptınız?*

3) İlacı kullanmayı bıraktıktan sonra /ilacın dozunu düşürdükten sonra yan etkide azalma oldu mu?*

4) Yan etki sonucunda hangi tedavi uygulanması gerekti? *

5) Hasta geçmişte aynı farmakolojik gruptaki diğer ilaçlara karşı benzer bir reaksiyon gösterdi mi? *

6) İlacın tekrar uygulanması ile yan etki tekrar gözlemlendi mi? *

7) Yan etkinin meydana gelmesi için başka neden var mı? *

8) Yan etki nasıl sonuçlanmıştır *