BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

World Medicine, faaliyetlerini sürdürdüğü ilaç sektöründe lider bir firma olma hedefi ile bilgi güvenliğini ve hizmet sürekliliğini sağlama amacı taşımaktadır. Bu bağlamda kaliteli ve sürekli hizmet anlayışı çerçevesinde ilgili taraflarla yapmış olduğu sözleşmelere, hukuka ve yasal mevzuatlara tam uyum sağlama sorumluluğunun bilincinde olarak, uluslararası bir standart olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini uygulamaya başlamıştır.

World Medicine olarak Bilgi Güvenliği temel hedeflerimiz;

  • Bilgi güvenliği kapsamında risk analizleri süreçlerini yönetmek,
  • Tüm bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,
  • Bilgi güvenliği kapsamında hukuka, tüm yasal mevzuata ve üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uymak,
  • İş sürekliliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, herhangi bir kesinti durumunda hedeflenen sürede sistemi çalışabilir hale getirmek,
  • Düzenli eğitim programlarıyla Bilgi Güvenliği farkındalığı yaratmak, bu sayede bilgi güvenliği ihlal olaylarını azaltmak ve yaşanması durumunda koordineli bir şekilde müdahale ederek yaşanabilecek zararları en düşük seviyeye indirmek,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Kurumumuzun itibarını geliştirmenin yanı sıra çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizi korumayı hedefleriz.

World Medicine Üst Yönetimi bilgi güvenliğinin gerçekleştirilmesi, işletimi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, bakımı ve iyileştirilmesi için gerekenin yapılacağını taahhüt eder.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

WORLD MEDICINE bünyesinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerinin entegre kurulmuş olmasının gereği olarak Türkiye ve faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yasal şartların yanı sıra ulusal ve uluslararası güncel kalite sistemleri çerçevesinde, sürdürülebilir kalite hedefleriyle sektördeki yenilikleri izleyerek hatasız, etkin ve güvenilir ürünler geliştirir ve üretiriz.

WORLD MEDICINE ’ın her bir çalışanı ürün kalitesi ile hasta ve tüketici güvenliğini ve memnuniyetini garanti altına almaktan sorumlu olduğunu bilir ve bu amaçlar çerçevesinde çalışmalarını şirket entegre yönetim sistemi stratejilerine ve kuruluş bağlamına uygun olarak sürdürür.

Kaliteye bağlılığımızın göstergesi olarak GMP sistemimizin yanı sıra kurmuş olduğumuz Entegre Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirmekteyiz. Malzeme tedariğinden ürün geliştirilmesine, üretimden dağıtım ve pazarlama aşamalarına kadar olan süreçlerin tamamını bu anlayışla sürdürürüz.

Sahip olduğumuz insan, tedarikçi, makine, ortam şartları, malzeme ve finans gibi tüm kaynakların öneminin bilinciyle bu kaynakları en verimli ve etkin şekilde kullanır, yönetir ve geliştiririz.

Doğal kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmanın yanında faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevre boyutlarını kontrol altına alarak çevre kirliliğini önlemek için faaliyetler yürütürüz.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında önleyici yaklaşımla iş kazalarını engellemek temel önceliğimizdir.

WORLD MEDICINE olarak GMP ve Entegre Yönetim Sistemleri performanslarının iç ve dış denetimlerle izlenmesini sağlar ve düzenli olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirilmesini hedefleriz.